Waldemar Sulisz

Romantyczność

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba,
Tęskno mi, Panie.

(Cyprian Kamil Norwid)

13, romantyczna edycja Europejskiego Festiwalu Smaku nakłada się na czas beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Kiedy rozmawiałem z Arcybiskupem Stanisławem Budzikiem, Metropolitą Lubelskim o finałowym koncercie festiwalu, dedykowanym Kardynałowi, dostałem na trudny czas przygotowań festiwalu książeczkę „Z głębi duszy”. To wybór medytacji, pisanych przez kardynała Wyszyńskiego w więzieniu. Na okładce są znamienne słowa, które Arcybiskup mi przeczytał: „Największa nieznana człowieka: serce. Tak wspaniałe, że Bóg o nie zabiega. Tak potężne, że może oprzeć się miłości Wszechmocnego. Tak mdłe, że chwyta je w sieci niejedna słabość. Tak szalone, że może zburzyć wszystko szczęście i wszelki ład. Tak wierne, że nie zdoła go zrazić nawet przewrotna niewierność. Tak naiwne, że idzie na lep każdej słodyczy. Tak pojemne, że pomieści w sobie wszystkie świętości. I to – niemal – w każdym człowieku, i to – niemal w jednym mgnieniu oka…Ale człowiek stokroć wspanialszy, bo zdoła nim rządzić. A Bóg? On jeden zna drogi do najbardziej tajemniczego serca”.
*
W centrum Romantyczności od wieków jest serce właśnie. Serce bije w poezji Cypriana Kamila Norwida, romantycznego poety związanego z Lublinem i naszym regionem. Podczas 13 edycji Europejskiego Festiwalu Smaku chcemy zaprezentować turystom z Polski i Europy województwo lubelskie, krainę piękną i egzotyczną, położoną na styku kultur Wschodu i Zachodu, gdzie w kulturze i kuchni tradycje i wartości katolickie, prawosławne, judaistyczne, tatarskie, greckie i ormiańskie.
*
Tak się złożyło, że mamy szczęście świętować wydanie przez Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie księgi „Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia wypisany roku 1757 dnia 24 lipca”, naszej, lubelskiej, spisanej nad Bugiem. – W XVIII w. pani Pociejowa interesowała się historią polskiej kuchni, zbierała stare receptury i poszukiwała w nich inspiracji. Możemy w tym dostrzec elementy postawy sentymentalnej czy preromantycznej. Zauroczenie historią, dawnymi obyczajami, lokalnością i naturą zapowiada już czasy romantyzmu – mówi prof. Dumanowski, wraz z którym opowiemy więcej o niezwykłej księdze kucharskiej z Wołynia i Lubelszczyzny, historii Pociejów i Lubomirskich, dawnej kuchni polsko-ukraińskiej i jej odkrywaniu dzisiaj.

Waldemar Sulisz
dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku

Zobacz film z ubiegłego roku