Cyprian Kamil Norwid

Wierny – Portret

W sobotę, 11 września o 16 niezwykłe spotkanie z Norwidem w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej. W części pierwszej Stan Borys recytuje Norwida. W części drugiej Adam Cedro z Pewnego Wydawnictwa zaprezentuje świeżo wydany album z rysunkami Norwida.

Cyprian Norwid – jeden z najważniejszych twórców polskiej kultury, wybitny poeta, pisarz i myśliciel był również interesującym artystą, którego spuścizna, obejmująca tak różne dziedziny jak malarstwo, grafika, rzeźba, a nade wszystko rysunek oraz akwarela, wciąż pozostaje mało znana. Jest to twórczość kameralna, szkicowa, zamknięta w drobnych formach, operująca najczęściej skromnymi, ale zarazem nierzadko wyrafinowanymi środkami wyrazu. Podobnie jak w tekstach, tak w plastyce człowiek stoi w centrum „Norwidowej dramy”. Tę „rzecz ludzką” artysta prezentuje w scenach o tematyce antycznej, biblijnej, a także rodzajowej, ponadto w licznych portretach oraz kompozycjach symbolicznych. Obraz i słowo układają się w naprzemienny rytm, organizujący całą wyobraźnię autora Vade-mecum, wzajemnie się dopełniając i komentując. Jakkolwiek dzieło Norwida-plastyka ustępuje rangą jego twórczości literackiej i nie znajdziemy w nim arcydzielnych dokonań na miarę Fortepianu Szopena, Bema pamięci żałobnego-rapsodu, poematu Quidam czy nowelistycznej „trylogii włoskiej”, ze wszech miar zasługuje na zainteresowanie „późnego wnuka”.
Album po raz pierwszy prezentuje tak obszerny wybór dzieł plastycznych twórcy Solo w układzie chronologicznym. Zamieszczono tu 200 prac z liczącej około dwóch tysięcy pozycji (zachowanej i zaginionej) spuścizny plastycznej artysty. W 200-lecie urodzin Norwida liczba reprodukcji ma oczywiście swoją symboliczną miarę i znaczenie. Biograficzne uporządkowanie ikonograficznej antologii daje możliwość podążania za twórcą jego artystyczną drogą, a zarazem składa z tych drobnych realizacji wielowymiarowy, a przede wszystkim – mamy taką nadzieję – WIERNY-PORTRET Norwida.

Sobota, 11 września 2021,16:00 – Stan Borys recytuje Norwida – spotkanie z legendą polskiej muzyki. Prezentacja albumu „Cyprian Norwid Wierny – Portret”, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej, Pałac Lubomirskich, plac Litewski 3. Wydarzenie bezpłatne. *Obowiązuje rejestracja miejsc

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba,
Tęskno mi, Panie.

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą,
Tęskno mi, Panie.

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
„Bądź pochwalony!”
Tęskno mi, Panie.

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której, już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej…
Tęskno mi, Panie.

Do beztęsknoty i do bezmyślenia,
Do tych, co mają tak za tak, nie za nie
Bez światłocienia,
Tęskno mi, Panie.

Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi[2]?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojej!

Cyprian Kamil Norwid,
Moja piosnka