Ruski słonecznik

Ruski słonecznik i cerkiewny wasylek. Książka kucharska Pociejów i Lubomirskich z XVIII wieku

W środę 8 września 2021 w gościnnych progach Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej prof. Jarosław Dumanowski opowie o najstarszych polskich książkach kucharskich, o związkach Pociejów i Lubomirskich z Lublinem oraz o wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie książce „Zbiór dla kuchmistrza”.

Historia odkrycia książki w Kijowie pełna jest tajemnic, niewyjaśnionych zagadek, hipotez i niespodzianek. Prof. Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma niebywały dar czytania staropolskich przepisów, potrafi pięknie interpretować zawarte w nich metafory. Okazuje się, że język kulinarnych opisów bywa piękny, intrygujący. Warto przyjść na spotkanie z profesorem i książką kucharską hrabiów na Włodawie i Różance, by nauczyć się czytania i interpretowania dawnych ksiąg kulinarnych.